Daglicht berekening

Daglicht berekening

Daglicht berekening

De daglicht berekening conform de NEN 2057 wordt gebruikt voor het toetsen aan de daglicht eis van het Bouwbesluit 2012. Diverse gebruiksfuncties kennen een daglicht eis, welke wordt bepaald door de hoeveelheid gebruiksoppervlak van het verblijfsgebied of verblijfsruimte.

Met de daglicht berekening wordt de equivalente hoeveelheid daglicht berekend, door het corrigeren van het bruto raamoppervlak. Belemmeringen in het horizontale en verticale vlak worden meegewogen in de daglicht berekening door het toepassen van een correctiefactor.

 

Correctiefactoren

– Cb Correctiefactor voor belemmeringen in het horizontale en het verticale vlak
– Cu Correctiefactor indien raam zich in een inwendige scheidingsconstructie bevindt
– Clta Correctiefactor indien LTA lager is dan 0,6

 

De correctiefactor Cb corrigeert de hoeveelheid equivalente daglicht voor het belemmeren van de daglicht inval. Deze correctiefactoren worden bepaald aan de hand van belemmeringen in de alpha en bèta zone. De alpha zone richt zich op belemmeringen op de weg richting de horizon en de bèta zone op belemmeringen welke directe lichtinval van boven ontnemen. Enkel belemmeringen op het eigen perceel worden meegerekend.

 

Alpha hellingshoek berekenen

– Hellingshoek tussen onderzijde van lichtdoorlaat tot bovenzijde belemmering
– Hellingshoek is minimaal 20°
– Indien de belemmering niet gelijk is, zal de gemiddelde belemmeringshoek per 10° voor totaal 100° berekend moeten worden.

 

Bèta hellingshoek berekenen

– Hellingshoek tussen midden van lichtdoorlaat tot onderzijde belemmering
– Indien de belemmering niet gelijk is, zal de gemiddelde belemmeringshoek per 15° voor totaal 120° berekend moeten worden.

 

Tevens zijn er een aantal voorwaarden, waaraan een raam moet voldoen om deze te mogen meerekenen in de daglicht berekening.

 

Eisen voor meerekenen:

– Raamgedeelte hoger dan 600 mm boven vloerniveau, indien naar binnen hellend raam 1,2 m
– Ramen verder dan 2,0 m van perceelgrens

 

Als alle correctiefactoren zijn vastgesteld voor de daglicht berekening, kan de equivalente daglicht oppervlakte als volgt worden berekend:

Ae;i = Ad;i * Cb * Cu * Clta