Lanten

Over Lanten

Logo lanten ingenieursbureau
In 2011 is Lanten ingenieursbureau opgericht, om vanuit de bouwfysische invalshoek bedrijven en projecten te ondersteunen, begeleiden en adviseren op het gebied van bouwregelgeving. Hier vanuit is de naam ontstaan door een combinatie van deze bouwfysische aspecten.

Licht
– Warmte
– Ventilatie
– Vocht
– Geluid
– Brand

 

Diensten

Voor particulieren en bedrijven ondersteunen, begeleiden en adviseren wij op het gebied van bouwregelgeving op een uniek manier. Hierbij denken wij niet in belemmeringen voor gebouweigenaren, aannemers, architecten, tekenbureaus en particulieren, maar in mogelijkheden en kansen. Hoe kunnen wij bouwregelgeving zo toepassen, dat comfort zo optimaal mogelijk is, de architectuur het beste tot zijn recht komt, details en uitwerking van het ontwerp bouwfysisch optimaal is en gebouweigenaren kunnen realiseren wat zij echt willen.

 

Bouwregelgeving

Onze specialiteit zit hem niet in de standaardaanpak, maar in de speciale benadering van projecten. Hierdoor krijgen projecten doorgang en worden partijen bewust gemaakt van kansen en risico’s in bouwregelgeving. Door dit te onderkennen kan vroegtijdig worden geanticipeerd in het ontwerpproces en daarmee het ontwerp geoptimaliseerd worden.

 

Bouwbesluit – bouwfysica

Naast de effecten van de bouwregelgeving, denken wij na over keuzen in bouwregelgeving en het effect op comfort. Door te voldoen aan het Bouwbesluit, betekent namelijk niet dat de optimale keuze gemaakt wordt qua licht, warmte, ventilatie, vocht, geluid, brand en energie. Als externe partij benadrukken wij bij particulieren en bedrijven de impact van al deze aspecten op het leef- woon- en werkcomfort.