Rc waarde berekenen

Rc waarde berekenen (warmteweerstand)

rc waarde berekenen In het Bouwbesluit zijn voor diverse functies eisen gesteld aan de warmteweerstand (rc waarde) van scheidingsconstructies. Dit om de hoeveelheid energieverlies te beperken, waardoor de energievraag tegelijkertijd afneemt. Voor alle constructies kan de rc waarde worden berekend conform de NEN 1068. Hierbij kan gedacht worden aan muren, daken, vloeren en samengestelde constructies.

 

Eisen diverse gebruiksfuncties

– Rc waarde

– U-waarde

 

De rc waarde kan voor standaard constructies met de volgende stappen worden berekend:

 

Bepaling λ waarde

λ reken = λdeclared * FT * FM * FA
– λ reken gecorrigeerde lambda waarde in W/(m · K)
– λdeclared verklaarde lambdawaarde in W/(m · K)
– Correctiefactoren: FA (veroudering), FM (moisture, vocht) en FT (temperatuur)

 

Bepaling ΣRm

Rm = D/ λ reken
– D is de dikte in m
– Rm  is de isolatiewaarde per materiaal in (m2 · K)/W
– ΣRm is de totale isolatiewaarde van de constructie (m2 · K)/W

 

Bepaling Rc waarde (warmteweerstand)

Rc = (ΣRm +Rsi + Rse) / (1 + α) – Rsi – Rse
– Rsi is de overgangsweerstand naar binnen (m2 · K)/W
– Rse is de overgangsweerstand naar buiten (m2 · K)/W
– α is de correctiefactor waarin optredende inwendige convectie en/of uitvoeringsinvloeden zijn verdisconteerd
– Rc is de warmteweerstand van de constructie (m2 · K)/W

 

Bepaling U waarde (warmtegeleidingscoëfficiënt)

U = 1 / (Rc + Rsi + Rse)
– U is de warmtegeleidingscoëfficiënt in W/(m · K)

 

Diverse fabrikanten van isolatiemateriaal hebben tools ontwikkeld om de rc waarde te berekenen. Hieronder een aantal links naar tools:

– Rockwool

– Isover

– Knauf

– Kingspan

– Recticel