Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Lanten ingenieursbureau. Door deze internetsite te raadplegen verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Lanten ingenieursbureau streeft ernaar u de juiste en actuele informatie te verstrekken. Toch kan Lanten ingenieursbureau niet garanderen dat de op deze website aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is. Lanten ingenieursbureau behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) voor, met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie (Hieronder te verstaan foto’s, logo’s en teksten). Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lanten ingenieursbureau. Lanten ingenieursbureau heeft het onbeperkte recht alle informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.