Ventilatie berekening

Ventilatie berekening

Ventilatie berekening

De ventilatie berekening conform de NEN 1087 nieuwbouw wordt gebruikt voor het toetsen aan de ventilatie eis van het Bouwbesluit 2012. Met deze ventilatie berekening kunnen ruimten getoetst worden of deze voldoende worden geventileerd. Het Bouwbesluit kent ventilatie eisen per hoeveelheid gebruiksoppervlak, per persoon of per type ruime. In de ventilatie berekening gelden de volgende minimum eisen:

 

Ruimte eis

– Keuken 21,0 dm³/s

– Badkamer 14,0 dm³/s

– Toilet 7,0 dm³/s

 

Oppervlakte eis

– Verblijfsruimten (woning) 0,7 dm³/s per m²

– Verblijfsgebieden (woning 0,9 dm³/s per m²

– Meterkasten 1 dm³/s per m²

– Liftschachten 3,2 dm³/s per m²

– Opslag huishoudelijk afval 10 dm³/s per m²

– Garages 3 dm³/s per m²

 

Personen eis

– Per persoon (functie afhankelijk) 4,0 / 6,5 / 8,5 / 12,0 dm³/s

 

Om deze ventilatie hoeveelheden te realiseren kan gebruikt maken van mechanische en natuurlijke toe- en afvoeren. Om een werkend ventilatiesysteem te creëren zal de minimale toe- of afvoer gelijk moeten staan aan de af- en toevoer. Indien dit niet in balans is zal een ongewenste onder- of overdruk gerealiseerd worden.

Waar bij het ontwerp aan gedacht moet worden is het volgende:

 

Natuurlijke toevoer

– Roostertype

– Roosterafmetingen

– Locatie van toevoerpunten

 

Mechanische afvoer

– Installatie

– Kanaalverloop

– Locatie van installatie en afzuigpunten

 

Mechanische toe- en afvoer

– Installatie

– Kanaalverloop

– Locatie van installatie en afzuig- en toevoerpunten

 

Voor de toe- en afvoer is het van belang dat afvoer van vervuilde lucht geen significant effect op elkaar hebben. Om dit te toetsen zal de verdunningsfactor berekend moeten worden.