Spuiventilatie

Spuiventilatie

SpuiventilatieIn het Bouwbesluit is spuiventilatie naast de standaard ventilatie verplicht voor diverse gebruiksfuncties. Spuiventilatie heeft als doel sterk verontreinigende lucht snel af te voeren uit de ruimte direct naar buiten. Afgezien dat spuiventilatie wenselijk is voor heel veel ruimten, is het enkel verplicht voor woonfuncties, bijeenkomstfuncties en onderwijsfuncties. Doormiddel van een spuiventilatie berekening volgens de NEN 1087 kan de spuiventilatie berekend worden.

 

Ruimte eis:

– Verblijfsgebied 6 dm³/s per m²
– Verblijfsruimte 3 dm³/s per m²

 

Spuiventilatie kan geregeld worden doormiddel van te openen delen of het standaard ventilatiesysteem. Voor woningen mag voor enkel gerekend worden met te openen delen, waaronder minimaal één raam. Om de spuiventilatie te berekenen voor te openen delen, wordt gebruik gemaakt van de volgende formules:

 

Berekening oppervlak spuicomponent

Anetto = A × J(ψ)

– Anetto is de effectieve oppervlakte van de spuicomponent in m2
– A is de lengte maal breedte van de dagmaat van de opening in m2
– J is de vermenigvuldigingsfactor van de spuicomponent
– ψ is de maximale openingshoek van de spuicomponent in °

 

Berekening luchtvolumestroom

qv = Anetto × v × 1000

– qv is de luchtvolumestroom door de spuicomponent in dm3/s
– Anetto is kleinste van de som van netto-oppervlakte van de spuicomponenten
– v is luchtsnelheid in m/s (0,1 m/s voor enkele gevel/dakvlak en 0,4 m/s voor meerdere gevels/dakvlakken.