Nagalmtijd

Nagalmtijd berekening

Nagalmtijd berekening

De nagalmtijd berekening volgens de NEN 12354-6 wordt vereist in het Bouwbesluit om aan te tonen dat geen geluidhinder optreedt door galm. Door middel van de nagalmtijd berekening wordt bepaald hoeveel absorptie benodigd is om te voldoen aan de vereiste nagalmtijd.

 

Het Bouwbesluit stelt enkel eisen aan de besloten gemeenschappelijke verkeersruimte van woonfuncties om hinder te voorkomen. Naast dat het niet verplicht is voor overige functies, is de nagalmtijd voor spraakverstaanbaarheid, geluidshinder en muziek van groot belang. Een nagalmtijd berekening zou daarom van meerwaarde zijn om de akoestische kwaliteit te optimaliseren. Zie onderstaand de visualisatie van de nagalmtijd.

 

De nagalmtijd in een ruimte wordt bepaald door de volgende factoren:

– Inhoud

– Ontwerp

– Materialen

– Objecten

 

Eisen woonfunctie

– Gemeenschappelijke verkeersruimte minimale absorptie van 1/8 van de getalswaarde van de inhoud van die ruimte in m3.

De nagalmtijd berekening van de NEN 12354-6 maakt gebruik van de volgende formules voor de bepaling van de totale geluidsabsorptie:

 

Totale equivalente geluidsabsorptie

A= ∑αs,i Si + ∑Aobj,j + ∑αs,k Sk + Aair

– A is de totale geluidsabsorptie in m2

– α absorptie coëfficiënt

– S oppervlakte in m2

– Aobj geluidsabsorptie van de objecten in m2

– Aair geluidsabsorptie van lucht in m2

– n is het aantal oppervlakken

– i is het aantal objecten j

– p is het aantal object reeksen k

 

Equivalente geluidsabsorptie van lucht

Aair = 4*m*V(1- ψ)

– M is het dempingscoëfficiënt van lucht in Neper/m

– V is de volume van de gesloten ruiimte

– Ψ is de object fractie