Verdunningsfactor

Verdunningsfactor

VerdunningsfactorIn het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen voor de verdunningsfactor om de kwaliteit van de toevoerlucht te beheersen. De verdunningsfactor wordt berekend aan de hand van de afstand tussen een toevoer- en afvoervoorziening van lucht, verdunningscoëfficiënten en de hoeveelheid toe- en af te voeren lucht op basis van de NEN 1087.

 

Het Bouwbesluit houdt enkel rekening mee met gebouwen op het eigen perceel, daarom is de eis dat een toe- en afvoervoorziening minstens 2,0 m van de erfgrens dient te liggen.

 

Bouwbesluit eisen verdunningsfactor

– 0,01 luchtverversing

– 0,01 afvoervoorziening voor rookgas bij gasgestookte toestellen

– 0,0015 afvoervoorziening voor rookgas bij toestellen met andere brandstoffen

 

Berekening verdunningsfactor

f = √ (qv of B) / (C1*I+C2*∆h)

– f is de verdunningsfactor

– qv is de luchtvolumestroom in dm3/h

– B is de getalwaarde van de voorziening in kW

– C1 is het verdunningscoëfficiënt

– I is lengte van verbindingslijn tussen een voorziening van toe- en van afvoer

– C2 is het verdunningscoëfficiënt

– ∆h is hoogteverschil tussen een voorziening van toe- en van afvoer